U bent hier

BIOCLEAR - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

BIOCLEAR is een natuurlijk ophelderingsproduct op basis van chitosan. Een wekelijks gebruik van BIOCLEAR zorgt voor helder zwembadwater. BIOCLEAR voorkomt troebel water en verhindert schuimvorming en resten van zonnecrème en een teveel aan metalen in het water. Bij een werkende filterinstallatie, 40 ml per 50 m³ in een emmer water oplossen en verdelen over het wateroppervlak. Daarna de filterinstallatie minstens 6 uur laten werken.

Veiligheidsvoorschriften: 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Na blootstelling of bij onwel voelen

een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.