U bent hier

SMARTCHIM isopropanol 70% handalcohol

U bent hier

Prijs: 

€ 58,95/st

Prijs per pallet (96 st): € 51,90/st

Gebruiksaanwijzing: 

Isopropylalcohol, isopropanol of IPA is een secundaire alcohol

  • 5 liter
  • Kan gebruikt worden voor het ontsmetten van oppervlakken zoals tafels, bureaus, togen, klinken en handvaten, autostuur etc. Reinig eerst met zeep en water en vervolgens met IPA 70%
  • Geschikt om te gebruiken als antiseptisch of antibacterieel middel en huidreiniger
  • Ook geschikt voor het ontsmetten van schermen van smartphones, tablets, toetsenborden en aanraakschermen (check vooraf de instructies van de fabrikant)
  • Handalcohol
  • Gemaakt in Europa
Bij contact met de huid (of het haar): 

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakten - niet roken. Beschermende handschoenen, oog-en gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen: 

Voorzichtig afsproelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.