U bent hier

ULTRA CLEAR 4 IN 1 - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

ULTRA CLEAR 4 IN 1 is een natuurlijk ophelderingsproduct op basis van chitosan. Een wekelijks gebruik van ULTRA CLEAR 4 IN 1 zorgt voor helder zwembadwater, verwijdert metalen deeltjes, verwijdert vetafzetting en kleine vuildeeltjes en helpt de filterkwaliteit te verbeteren. Bij een werkende filterinstallatie, 40 ml per 50 m³ in een emmer water oplossen en verdelen over het wateroppervlak. Daarna de filterinstallatie minstens 6 uur laten werken.

Veiligheidsvoorschriften: 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Na blootstelling of bij onwel voelen

een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.